هواشناسی کشاورزی

پيش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای كشور همراه با پیش‌بینی 5 سال آینده (1404-1400)

1402/11/04

  بارش سال زراعی جاری تا پایان خرداد 41 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 53 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هیچ یک از استان‌های کشور طی این دوره بارش بیش از نرمال دریافت نکرده‌اند و بیشترین کم‌بارشی به‌ترتیب در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان با 86-، 82 – و65- درصد رخ داده است. ...

کارشناس: دکتر مسعود حقیقت