جلسه کارگروه تخصصی هواشناسی کشاورزی


به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پایشگران هوا صبح روز سه شنبه 20 اسفندماه 98 جسله کارگروه تخصصی هواشناسی کشاورزی با حضور آقای دکتر فصیحی هرندی فرماندار محترم رفسنجان، آقای دکتر اسماعیلی ریاست محترم پژوهشکده پسته، آقای مهندس رضایی ریاست محترم جهاد کشاورزی، آقای مهندس اسلامی ریاست محترم اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی و دکتر ملامحمدی زاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان آب و کاوشگران هوا در فرمانداری رفسنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص پیش بینی ها و هشدارهای سرمازدگی باغات پسته بحث و گفتگو شد.


whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter