دعوت به همکاری


شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پایشگران هوا واقع در رفسنجان جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید:

1- کارشناس کشاورزی دارای کد نظام مهندسی 

2- کارشناس هواشناسی یا GIS آشنا به کشاورزی

3- کارشناس فروش آشنا به کشاورزی

ثبت نام از تاریخ 1398/08/18

تلفن های تماس:

34263536 - 34268720 - 09139676410

ساعت تماس از 8 صبح تا ساعت 13

 


whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter