برگزاری جلسه " کشاورزی هوشمند، راه حل بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات باغبانی و کاهش مخاطرات طبیعی " در وزارت جها کشاورزی


جلسه مذکور در مورخ ۹۸/۲/۱۰ (روز ملی خلیج فارس) در سالن جلسات معاونت باغبانی با عنوان کشاورزی هوشمند (هوشمند سازی آب و هواشناسی در باغات) با ارائه جناب آقای دکتر ملامحمدی مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان کاوشگران آب و پویشگران هوا باهدف هوشمند سازی باغات برگزار شد و ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۵
 
 
در این جلسه در خصوص کاربردهای این سیستم هوشمند در مدیریت منابع آب، هوا و آفات مباحثی مطرح شد. در ادامه در خصوص امکان تخصیص اعتبار به باغداران جهت تهیه این سیستم هوشمند در قالب تسهیلات فناوری های نوین مکانیزاسیون نیز بحث و گفتگو صورت گرفت. از قابلیت های این سیستم می توان به رصد خروج آب از سفره های زیرزمینی، محاسبه نیاز سرمایی و گرمایی، رصد آفات و به حداقل رساندن مخاطرات طبیعی اشاره نمود.
 
هوشمند سازی کشاورزی

whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter