1402/03/14

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (27 اردیبهشت تا 6 تیر 1400)

 

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (27 اردیبهشت تا 6 تیر 1400)

خلاصه:

در شش هفته‌ آینده بارش از نیمه غربی خزر تا شمال‌غرب کمتر از نرمال و سایر مناطق بی‌بارش یا بارش چندانی ندارند. میانگین هفتگی دمای هوا تا نیمه خرداد در شرق و جنوب‌شرق کشور بین نرمال تا دو درجه کمتر از آن و در سایر مناطق بین نرمال تا 4 درجه بیشتر از آن است. در نیمه دوم خرداد میانگین دما تا 2 درجه تعدیل می‌شود و در ادامه تا هفته اول تیر در مناطق ساحلی خزر و سواحل جنوبی در محدوده نرمال و در سایر مناطق تا دو درجه بیشتر از نرمال خواهد بود.

بارش:

طی هفته‌های اول و دوم (27 اردیبهشت تا 9 خرداد) بارش کمتر از نرمال برای بخش‌هایی از استان‌های نیمه غربی البرز، شمال‌غرب تا زاگرس مرکزی پیش‌بینی می‌شود. سایر مناطق کشور بی‌بارش یا درخور توجه نیست. طی هفته‌های سوم تا ششم (10 خرداد تا 6 تیر)، بارش‌های کمتر از نرمال برای بخش‌های محدودی از نیمه غربی خزر تا شمال‌غرب پیش‌بینی می‌شود. سایر مناطق کشور بی‌بارش یا بارش آنها قابل توجه نیست.

دما:

در هفته‌های اول و دوم (27 اردیبهشت تا 16 خرداد) میانگین دما در شرق و جنوب‌شرق بین نرمال تا دو درجه کمتر از آن و در سایر مناطق بین 2 تا 4 درجه بیشتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. طی هفته‌های سوم و چهارم (10 تا 23 خرداد) میانگین دما در شمال و غرب کشور حدود دو درجه تعدیل خواهد شد.  انتظار می‌رود طی هفته‌های پنجم و ششم (24 خرداد تا 6 تیر) در مناطق ساحلی خزر و سواحل جنوبی کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق تا دو درجه بیشتر از نرمال باشد.

کارشناس: دکتر مسعود حقیقت


whatsapp

whatsapp-web

Email

Facebook

Twitter