آخرین مطالب

بازدید وزیر محترم علوم از ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی

وزیر محترم علوم در اردیبهشت 97 در محل دانشگاه ولیعصر از ایستگاه هوشمند اب و هواشناسی کشاورزی بازدید کردند

 

...

مشاهده کامل

اولین دستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشاورزی ایران در رفسنجان رونمایی شد

نخستین دستگاه هوشمند آب و هواشناسی در کشور که به همت محققان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان طراحی و ساخته شده است ...

مشاهده کامل