توصیه وپیش بینی های هواشناسی عمومی

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (20 اردیبهشت تا 30 خرداد 1400)


  پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (20 اردیبهشت تا 30 خرداد 1400) خلاصه: در هفته اول میانگین ...


ارسال شده درتاریخ:

1400-02-22


ارسال شده توسط کارشناس:دکتر مسعود حقیقت نمایش کامل

توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ15/02/1400 لغايت 19/02/1400)


  توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ15/02/1400 لغايت 19/02/1400) استان هاي آذربایجان غربی، آذربایجان ...


ارسال شده درتاریخ:

1400-02-18


ارسال شده توسط کارشناس:دکتر مسعود حقیقت نمایش کامل