توصیه وپیش بینی های هواشناسی عمومی

توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ26/02/1400 لغايت 29/02/1400)


  توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ26/02/1400 لغايت 29/02/1400) استان هاي آذربایجان غربی، آذربایجان ...


ارسال شده درتاریخ:

1400-02-27


ارسال شده توسط کارشناس:دکتر مسعود حقیقت نمایش کامل

پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (27 اردیبهشت تا 6 تیر 1400)


  پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشور (27 اردیبهشت تا 6 تیر 1400) خلاصه: در شش هفته‌ آینده ...


ارسال شده درتاریخ:

1400-02-28


ارسال شده توسط کارشناس:دکتر مسعود حقیقت نمایش کامل

پيش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای كشور همراه با پیش‌بینی 5 سال آینده (1404-1400)


  بارش سال زراعی جاری تا پایان خرداد 41 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 53 درصد نسبت به سال ...


ارسال شده درتاریخ:

1400-03-01


ارسال شده توسط کارشناس:دکتر مسعود حقیقت نمایش کامل