اعضای تیم شرکت دانش بنیان کاوشگران آبمعین ملامحمدی


بنیان گذار و مدیرعامل

محسن ملامحمدی


هم بنیان گذار و رییس هیئت مدیرهدپارتمان فناوری اطلاعات


مجید قنبری

معاونت فناوری اطلاعات و برنامه نویس ارشد

مهدی رمضان زاده

برنامه نویس و دستیار ارشد

هانیه رخ گیر

برنامه نویسدپارتمان فنی


حجت ابولی

سرپرست فنی

حسین گلخواه

نصب و راه اندازی

ابوالفضل رنجبر

مونتاژ

محمد علی رضایی

نصبدپارتمان تحقیق و توسعه


مسعود حقیقت

مشاور هواشناسی

محمد مهدی امید

سرپرست تحقیق و توسعه

زهرا شاکری

مخابرات


دپارتمان بازرگانی


محمدعلی حسینی مقدم

سرپرست بازارگانی

فاطمه شریفی

پس از فروش

مسئول فروش

مسئول فروش

دپارتمان مالی اداری


سرپرست مالی اداری

سرپرست مالی اداری

میلاد ربیعی

آموزش

علی رضایی

حسابداری

بهمن ابراهیمی

حقوقی

دپارتمان الکترونیک


فیروزه حاج محمدی

الکترونیک

امیرحسین گل محمدی

الکترونیک

مرتضی یاوری

الکترونیک iot